uz bol predtym prihlaseny k dispozici nejsou jak session, tak ani prihlasovacia promenne GRAFIE SK
  Úvod
 
Konzultačné a poradenské služby
pre oblasť polygrafického priemyslu
 
Vydavateľská činnosť
Odborné publikácie
Noviny pre grafický priemysel – odborný mesačník pre grafický priemysel
 
Vzdelávacie projekty
Odborné semináre, školenia, individuálne školiace programy
 
Veľkoformátová tlač
fotografii a umeleckých diel s certifikátom, pigmentová tlač do šírky 42“
tlač fotoalbumov, fotobook-ov, posterov atď...
 
Fotoateliér
technická fotografia, reklamná fotografia, rodinné foto, portréty, svadby, fotobooky...

 

Na prezeranie Novin pre grafický priemysel a získanie aktuálnych cenníkov sa prosím zaregistrujte.